Tepelné čerpadlo ESTIA

 • Všechna tepelná čerpadla ESTIA fungují na základě stejného principu. Z okolního vzduchu se získává energie, kterou se ohřívá voda. U tepelných čerpadel vzduch-voda označovaných jako systémy split se jedná o tepelná čerpadla vzduch-voda složená z venkovní jednotky, která slouží k získávání a přeměně energie, a vnitřní jednotky, jež získané teplo předává do topného okruhu. Obě jednotky jsou vzájemně propojené uzavřeným okruhem. Chladivo cirkulující v tomto okruhu má bod varu hluboko pod –20 °C, a proto na rozdíl od vody nemůže zamrznout.

  Výměna tepla pomocí jednotky ESTIA

  1. Ventilátor venkovní jednotky nasává venkovní vzduch, který proudí přes tepelný výměník.
  2. Vzhledem k nízkému bodu varu chladiva (R32 =
   –51,7 °C, R410A = –48,5 °C) mění původně kapalné chladivo v tepelném výměníku své skupenství a odpařuje se.
  3. Plyn je nasáván a stlačován kompresorem ve vnitřní jednotce. S rostoucím tlakem se zvyšuje teplota chladiva.
  4. Horké chladivo se nyní dostává do tepelného výměníku ve vnitřní jednotce (Hydrobox | All in One) a předává svou termální energii do topného okruhu teplé vody.
  5. Tím dojde k ochlazení, chladivo se opět stane kapalným a celý cyklus se opakuje.

  Tepelné čerpadlo ESTIA - Klimatizace Toshiba (toshiba-aircondition.com)