Sídlo firmy:

FARAHEIT servis s.r.o.
Kaštanova 12
620 00 Brno

IČO      255 286 02
Číslo účtu     7305710267/0100

Telefon     +420 548 210 358
+420 548 534 147

Provozní doba      Po–Pá 8:00–12:00

E-mail      faraheit.servis@seznam.cz

ID datové schránky   e2w5tdj

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie V
Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti Faraheit servis s.r.o.
Jméno žadatele: Faraheit s.r.o.
Termín realizace: 2020
Způsobilé výdaje: 1 099 062,47,- Kč
Dotace: 329 718,74,- Kč
Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice za účelem zahájení přechodu společnosti Faraheit s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu. 
Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu a nabíjecí stanice, které slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele. 

Odpovědná osoba: Tomáš Slavíček
IČ provozovny: 1001624629
Společnost je zapsána u KOS v Brně, dne 13.5.1998, zn. C/30422, www.justice.cz

Napište nám