Firma Faraheit servis, s. r. o. se zabývá záručním i pozáručním servisem všech chladících zařízení, klimatizačních jednotek, průmyslového chlazení a boxů, výrobníků ledu.

Servisní prohlídka zahrnuje:

 • Kontrolu těsnosti chladícího okruhu včetně doplnění chladiva

 • Kontrolu stavu vzduchových filtrů včetně vyčištění

 • Test funkce větrací jednotky s uvedením do provozu všech výkonových stupňů

 • Test funkce řídícího termostatu ve vztahu k požadovaných teplotním ukazatelům klimatizovaného prostoru

 • Kontrolu chassis rotačního kompresoru zvláště potom jeho usazení

 • Kontrolu funkce programu topení – chlazení

 • Test izolačního stavu vinutí statoru kompresoru

 • Měření teploty vystupujícího chlazeného (teplého) vzduchu do místnosti, kontrola výkonu celého zařízení

 • Dle diagnostické techniky zjištění hodnoty kondenzačního a sacího tlaku freonu

 • Desinfekci jednotky

 • Kontrolu čistoty vzduchem chlazeného kondenzátu, při zjištěném zanesení, jeho vyčištění

 • Vyčištění odtoku kondenzátu a kompletní provozní zkouška

Servis neobsahuje pouze vyčištění filtrů a dezinfekci jednotky, ale jedná se také o kontrolu celého chodu, dotáhnutí a promazání matek, případné doplnění chladiva, proto je velmi důležitý již v prvním roce používání.

Kvalitní a pravidelný servis spolu s odborně provedenou montáží je předpokladem pro bezproblémový chod zařízení

Doporučená perioda opakování servisních prohlídek je vždy individuální podle toho kde a v jakých podmínkách je klimatizace namontována.

Pokud používáte klimatizaci pouze v režimu chlazení měla by být kontrola a čištění provedeno minimálně 1x ročně a to před chladící sezónou. Při celoročním provozu, tzn. že v létě chladíte a v zimě využíváte zařízení v režimu tepelného čerpadla, by měla být provedena servisní prohlídka zařízení alespoň 2x ročně. Pokud je ale Vaše klimatizace nainstalována v prašném prostředí, budete potřebovat provádět pravidelné servisní prohlídky častěji.

Zanedbání údržby zařízení

V případě zanedbání údržby klimatizace a vzduchotechniky dochází nejprve ke snižování účinnosti zařízení a tím i k zbytečné spotřebě energie.

Dále dochází k většímu opotřebení jednotlivých částí, čímž se snižuje jejich životnost a to vede k dřívější výměně – opravě.

Zanášení zařízení a usazování nečistot v místech, která jsou jen těžko dostupná.

Zanedbávání údržby má vliv i na naše zdraví, kdy vdechujeme neviditelné částice plísní a bakterií, které jsou usazeny v zařízení a vzduchovodech.

V případě, že se zařízení dlouho zanedbává, dochází k jeho úplnému poškození (odstavení) a je nutno provést rozsáhlejší opravy a případně i jeho kompletní rekonstrukci, která je finančně velmi nákladná. V některých případech se vyplatí pořídit nové zařízení. (např: v případě, kdy dojde k úniku chladiva a klimatizace je dále používána, jednotka nemá dostatek chladiva k ochlazování kompresoru ve venkovní jednotce, nevrací se olej a to má za následek zadření kompresoru. Výměna kompresoru a vyčištění chladícího okruhu je velmi nákladná, mnohdy nerentabilní oprava.)

 

 

Pro nahlášení opravy nebo objednání náhradního dílu nás prosím kontaktujte na: faraheit.servis@seznam.cz, tel: 548 534147, 548 210 358