Faraheit servis
Faraheit servis - Profesionální návrh, servis  a montáž klimatizačních jednotek

Novinky

08. 10. 2017
Výpadek spojení 9.10.2017 po celý den
Vážení zákazníci, upozorňujeme Vás na odstávku internetu dne 9.10.2017 od 9:00 do 16:00. V tomto dni se bohužel nebude možné dovolat na naši firmu ani nijak spojit přes e-mail z důvodu plánované odstávky internetu. Za vzniklé problémy se omlouváme.
18. 05. 2017
Nové podmínky pro prodej nehermeticky uzavřených kimatiací

 Podmínky pro prodej nehermeticky uzavřených zařízení plněných fluorovanými skleníkovými plyny – výklad MŽP ve světle Nařízení EU č. 517/2014 a zákona č. 89/2017

 
Nový zákon č. 89/2017 platný od 1. dubna 2017 v paragrafu 4 odstavci 5 říká:
„Osoba, která prodává konečnému uživateli nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými skleníkovými
plyny, smí takové zařízení prodat, jen je-li doloženo písemnou smlouvou, s uvedením výrobního čísla zařízení, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou. Prodejce nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny je povinen tuto smlouvu uchovat po dobu 5 let.“
Za nedodržení tohoto opatření hrozí dle zákona č. 89/2017 pokuta až 1 000 000 Kč.
Jak se tedy má prodávající zachovat, aby neporušil zákon? Zde je několik situací, které mohou nastat:
1. Zákazník/kupující není konečným uživatelem
• Nejdříve je třeba rozlišit, zda je zákazník konečným uživatelem, a nikoliv pouze distribuční firma.
• V případě, kdy je zřejmé, že kupující subjekt není konečný uživatel (jedná se o distribuční firmu), není nutné doložit, že instalace bude provedena certifikovanou osobou.
• V případě nejasných situací, kdy není zřejmé, že kupující není konečný uživatel (např. kupující není držitelem certifikátu pro nakládání s F-plyny podle nařízení 2067/2015, případně předmět podnikání v obchodním rejstříku neodpovídá distribuci zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů podléhající povinnosti uvedené v §4 odst. 5 zákona č. 73/2012 Sb., v platném znění), je vhodné požadovat od kupující společnosti Čestné prohlášení, že nejsou konečnými uživateli. Tímto bude potvrzeno, že kupující společnost není konečným uživatelem a je si vědoma odpovědnosti za povinnosti uvedené v § 4 odst. 5 zákona.
 
2. Zákazník/kupující je konečným uživatelem a prodávající je zároveň certifikovanou osobou a zařízení bude instalovat
• v případě, že je prodejce zároveň certifikovanou osobou, která bude provádět instalaci, postačí faktura s výrobním číslem jednotky, doplněná o číslo certifikátu subjektu, který zařízení prodává
 
3. Zákazník/kupující je konečným uživatelem ale instalaci bude provádět jím vybraná certifikovaná osoba
 
• V případě, že se jedná o konečného zákazníka a zákazník trvá na vlastní certifikované osobě, nestačí pouze čestné prohlášení, že zařízení bude instalováno certifikovanou osobou a také není dostačující smlouva mezi prodávajícím a kupujícím s uvedením čísla certifikátu osoby (třetí osoby), která bude instalovat zařízení (v tomto případě by se mohlo stávat, že certifikované osoby budou uvedeny ve smlouvách, aniž by o tom věděli). Při prodeji musí být v tomto případě doložena smlouva mezi kupujícím a certifikovanou osobou.
 
• Pokud zákazník trvá na vlastní instalaci a prodávající mu umožní koupit pouze zařízení bez instalace. Je právě nutné, aby kupující zákazník (konečný uživatel) dodal prodávající společnosti smlouvu s certifikovanou osobou, jinak prodávající nesmí zařízení prodat. V případě, že kupující zákazník nainstaluje zařízení, aniž by byl certifikovaná osoba dopustí se tím přestupku podle § 15 odst. 1 písm. a), (případně písm. f).
 
02. 01. 2017
Kontrola těsnosti - povinnost pro všechny majitele klimatizací od 1.1.2017

Vážení zákazníci,

 

rádi bychom vás upozornili, že od 1.1.2017 platí dle zákona nové požadavky na

kontrolu těsnosti a vedení záznamů. Jedná se o všechna klimatizační zařízení,

která mají minimálně 5 tun eq CO2 většinou více jak 3 kg chladiva). O tomto

zařízení musí být vedeny záznamy (evidenční kniha) už od 1.1.2017, musí mít

štítek podle nařízení 2015/2068, s hodnotou eq CO2 v tunách a provedenou

kontrolu těsnosti nejpozději do 31.12.2017. Všechny tyto revize a vystavení

evidenčních knih naše firma samozřejmě provádí. Za kontroly těsnosti

zodpovídá majitel zařízení. Přepočet na eq CO2 vám spočítáme na

počkání. Nařízení se týká všech podnikatelských subjektů!

 

06. 04. 2015
Nová verze tepelného čerpadla Toshiba ESTIA HI POWER - až do -25 °C venkovní teploty

 Ideální pro rekontrukce objektů se stávajícími radiátory


     Dobrý den,
     
    Přichází nová verze tepelného čerpadla ESTIA HI POWER s teplotou výstupní vody až 60°C.
   
 
NOVÉ VÝHODY 

- provoz do -25°C venkovní teploty
- udržení jmenovitého výkonu až do -15°C 
- teplota výstupní vody až 60°C

Vhodné pro rekonstrukce objektů se stávajícími radiátory. 

Dostupné od listopadu 2014

Venkovní jednotky
1-fázové
HWS-P804HR-E (8kW)
HWS-P1104HR-E (11,2kW)


10. 01. 2012
Akční ceny na chladničky a mrazničky LIEBHERR

Podívejte se na naše akční zboží

http://www.faraheitservis.cz/akcni-nabidky/strana_2

20. 09. 2011
Nový katalog klimatizací Toshiba na rok 2011/2012

Podívejte se na nový katalog klimatizací Toshiba pro rok 2011/2012

 

files/file/RAS_2011_cz.pdf - Byty, rodinné domy, kanceláře - série RAS

files/file/RAV%202011_cz.pdf - Klimatizace pro speciální využití - série RAV

 

12. 04. 2011
Klimatizace a tepelná čerpadla PANASONIC

Od dubna roku 2011 nově v našem sortimentu klimatizace a tepelná čerpadla značky PANASONIC

Více na:

Tepelná čerpadla

http://www.faraheitservis.cz/tepelna-cerpadla/panasonic_9

Klimatizace

http://www.faraheitservis.cz/klimatizace/znacky/panasonic_5

 

 

23. 02. 2010
Povinnost vést revize klimatizačních zařízení

 

Vážení zákazníci,
Rádi bychom vás upozornili na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady č.: 802/2006,které nařizuje pravidelné servisy klimatizačních zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů (všechny typy chladiva v klimatizacích), které přesahují 3 kg chladící kapaliny. Revizi zařízení mohou provádět certifikované osoby, ke kterým naše firma samozřejmě patří.
Majitel zařízení je povinen vést evidenci formou evidenční knihy. Odpovědnost za založení evidenční knihy nese provozovatel zařízení s regulovanými látkami podle § 26 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obdobně to platí i pro provozovatele aplikací, které obsahují nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů dle nařízení Komise (ES) č. 842/2006 čl. 3 odst. 6.
Provozovatelé mají ze zákona povinnost uchovávat evidenční knihu pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let. Za porušení této povinnosti hrozí sankce až do výše 2 milionů Kč. Doporučujeme proto nechávat si stranou kopie všech jednotlivých listů evidenční knihy. Vzhledem k tomu, že kontroly se ze zákona provádí jednou ročně a servisních zásahů nebývá do roka mnoho, se nejedná o velkou administrativní zátěž a pořizování kopií se může velmi vyplatit.
V případě ztráty nebo zničení evidenční knihy je třeba ihned založit evidenční knihu novou a na začátek zřetelně uvést údaje o ztrátě předchozí evidenční knihy včetně data a příčiny této události a data o poslední provedené kontrole. Vzhledem k tomu, že revizní technici jsou povinni vést evidenci, by neměl být problém tento údaj dohledat.
V případě živelné události, požáru nebo krádeže je nutné tuto skutečnost rovněž zdokumentovat. Pokud je tato skutečnost zdokumentována a z původní knihy jsou k dispozici kopie, je toto dostačujícím důkazem pro případ kontroly.
V případě ztráty evidenční knihy je tuto skutečnost opět nutno uvést v nové evidenční knize s podpisem odpovědné osoby (provozovatel, popř. statutární zástupce) a mít k dispozici kopie z původní evidenční knihy zařízení. Je také vhodné nechávat si kopie protokolů z případných kontrol ČIŽP, ve kterých je uvedeno, zda provozovatel v den kontroly předložil evidenční knihu zařízení. Takovým protokolem mohou být nahrazeny kopie evidenční knihy, pokud se i ty staly obětí živelné události nebo krádeže.
Více informací si můžete vyhledat na stránkách ministerstva životního prostředí: http://www.mzp.cz/cz/dotazy_chlazeni
15. 02. 2009
Tepelné čerpadlo TOSHIBA systém vzduch - voda. Na trhu od září 2009

Akční zboží

Lednice Libehrr T1700

Lednice Libehrr T1700

Lednice Libehrr T1700
Kombinovaná lednice Liebherr SBSes 6352

Kombinovaná lednice Liebherr SBSes 6352

SKes 3610+SGNes 2710. Volně stojící nerezová kombinace Side-by side
cena: 8218,-
více informací »
cena: 49900,-
více informací »
Kávovar BOSH TCA5401

Kávovar BOSH TCA5401

plněautomatický kávovar Příkon (W): 1400 Rozměry spotřebiče (mm): 340 x 260 x 450
Odvlhčovač vzduchu SINCLAIR CFO-20N

Odvlhčovač vzduchu SINCLAIR CFO-20N

Příkon 400 W Cirkulace vzduchu - 150 m3/h Rozměry šxvxh - 380x545x261,5 Hmotnost - 14 kg Hlučnost - 43 dB
cena: 11990,-
více informací »
cena: 6499,-
více informací »